CV Roger Haug

ELPROS AS - Org.nr. 916 753 616 - Hallemvegen 20, 7715 Steinkjer - 466 80 300 - Elektriker til avtalt tid og pris - Steinkjer, Verdal, Inderøy, Snåsa, Verran

BYGGHERRE

 

Rauma Energi AS

Statnett SF

Diverse

Diverse

Skanska Tekniske

HENT

Havnegt. 7

OSL

Rune Evjen

Steinkjer Museum

Byåsen Barneskole

Prix Mære

Tr.heim Kommune

Steinkjer postterm.

NTE EDU

Vårres Eiendom AS

Namsos næringss.

Steinkjer Fotb.klubb

Namsos Kommune

Malm Motell

Sunnmøre Folkeh.s

Pan Fish Proc. AS

Statsbygg Midt-N

FactoNor AS

Hareid Kommune

P. Gjerde AS

Trico Supply ASA

CCN Kollsnes

Statsbygg Midt-N

Ulsmo AS/Bravida

Ålesund Kommune

Sula Kommune

Spenncon/Bravida

Kåre M. Harstad AS

Tyrh. & Farstad AS

Ulstein Kommune

Ålesund Kommune

Ålesund Kommune

Møre/Rutebilstasj.

Herøy Kommune

Vestnes Kommune

Vestnes Kommune

 

 

 

 

CV Roger Haug

NØKKELKOMPETANSE

 

Jeg er en markeds- og resultatorientert leder med stort konkurranseinstinkt, stor arbeidskapasitet og et sterkt ønske om å lykkes. Har en positiv holdning, er utadvent og har godt utvilklede sosiale antenner. Er innovativ, initiativrik og kreativ, og har lett for å tilegne meg nye kunnskaper. Elsker en utfordring og har stor evne til å ta ting på sparket. Har solid erfaring innenfor rådgivning og prosjektering av elektrotekniske anlegg i alle planfaser, og har god kjennskap til relevant programvare. Mener jeg innehar gode styrker innenfor både data, kalkulasjon, entreprenørskap, prosjektledelse, personalledelse og kontraktsrett.

 

 

UTDANNING

 

2006-2006

1993-1996

1991-1993

1990-1991

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Teamarbeid og teamledelse 1

Høgskolen i Sør-Trøndelag, 3-årig ingeniørutdanning, elkraftteknikk

Egge Yrkesskole, 2-årig elektro VK1 med studiekompetanse

Egge Yrkesskole, Elektro grunnkurs

 

 

OPPLÆRING OG GODKJENNINGER

 

2013

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2011

2011

2008

2009

2005

 

Førstehjelpskurs

Nedfiringskurs

FSE-kurs

1-dager kurs MAP Tidsplanlegging

1-dager kurs AML

1-dagers kurs i prosjektering av KNX

Oppfriskningskurs G-prog beskrivelse

1-dager kurs MAP kalkulasjon/prosjektstyring

Arbeidsvarsling offentlig veg

Lederutvikling NTE, Tett på

FSE 2011, lavspenning

Lederutvikling NTE, Kundebehandling i NTE

Lederutvikling NTE, Lederutviklingsprogram 2

Lederutvikling NTE, Lederutviklingsprogram 1

 

 

 

ARBEIDSERFARING

 

2015-

 

 

2014-2015

 

 

2013 -

 

 

2011 - 2013

 

 

 

 

 

2006 - 2011

 

 

 

 

 

 

2004 - 2006

 

 

 

2003 - 2004

 

 

 

 

1998 - 2002

 

 

 

1997 - 1998

 

 

1996 - 1997

 

 

 

1991 - 1997

 

 

1994 - 1995

 

Consto AS

Prosjekteringsleder/prosjektleder

 

Siemens AS

Technical Project Manager

 

Elpros AS (tidligere Elektro Prosjekt AS)

Medeier og selskapets styreleder

 

NTE Entreprise AS, PU- og kalkulasjonsleder

Som PU- og kalkulasjonsleder rapporterer jeg til Adm. direktør som nærmeste overordnede, og har som ansvar at det i bedriften gjennomføres et godt PU (prosjektutvikling) og kalkulasjonsarbeid i tråd med bedriftens bestemmelser. I tillegg til å lede egne prosjekter, bistår jeg prosjektledere og stab i forhold til anskaffelser, samt juridiske og kontraktuelle avklaringer. Er involvert i bedriftens KS- og HMS-arbeid, samt involvert i en rekke AUS, linje- og kabelprosjekt. I forbindelse med opprettelsen av denne stillingen var sentral i forbindelse med implementering av et nytt kalkulasjons- og prosjektstyringssystem.

 

NTE Entreprise AS, Avdelingsleder

Høsten 2006 ble NTE Elektro Entreprise etablert. En enhet tiltenkt å håndtere NTEs store prosjekt innen Tele, Nett, AUS og Elkraft. Frem mot våren 2007 etablerte jeg Entreprise Elkraft, en avdeling som på det meste besto av ca. 45 montører/ingeniører. Segmentet var større utbyggingsprosjekt i Trøndelag og Norge for øvrig. Heriblant P-hus på Gardermoen (60.000kvm), Kjøpesenter i Molde (25.000kvm), samt flere flyplass- og tunnelprosjekt. I tilegg til å være leder for enheten og sterkt involvert i selskapets prosjekter, ivaretok jeg flere prosjekteringsoppdrag (heriblant Byåsen Barneskole på 8.000 kvm). I forbindelse med omorganisering innad i selskapet gikk jeg 01.11.10 over til en stlilling som PU og kalkulasjonsleder.

 

NTE Elektro AS, Leder Ingeniørteam

Det tidligere ingeniørteamet ble utvidet til å også omfatte prosjekteringstjenester innenfor tele og nettanlegg, og jeg var i denne perioden leder for et tverrfaglig ingeniørteam bestående av ca. 11 ingeniører innen Elkraft, Nett og Tele. Et støtteapparat for øvrig organisasjon i NTE

 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Saksbehandler/prosjektleder

Ingeniør ved NTE Elektros Ingeniørteam bestående av 5-6 elektroingeniører. Et kompetansesenter og støtteapparat ovenfor NTE Elektro sine ytre enheter/avdelinger. Arbeidsoppgaver innenfor kalkulasjon, prosjektering og prosjektledelse. Involvert i en rekke prosjekter knyttet til prosjektering og prosjektledelse, heriblant hotell, næringbygg, svømmehall og kraftstasjon.

 

Karl Kvalsund AS, Rådgivende ingeniør elektroteknikk

Rådgivende ingeniør elektroteknikk. Involvert i en rekke prosjekteringsoppdrag innenfor blant annet næringsmiddelindustri, foretningsbygg, skole og undervisningsbygg (I en kortere periode utlånt i forbindelse med installasjonsarbeid hos Ålesund Elektro AS).

 

Møre og Romsdal Tekniske Fagskole, Avdelingsingeniør ved elektrolaboratoriet

Leder for elektrolaberatoriet ved Møre og Romsdal Teknsike fagskole.

 

Hærens Tekniske Fagskole for elektronikk,Hovedlærer digitalteknikk

I forbindelse med førstegangstjenesten i Militæret ble jeg engasjert som Hovedlærer i digitalteknikk ved Hærens Tekniske Fagskole for elektronikk, Jørstadmoen.

 

Steinkjer Avløserlag, Deltidsavløser

Deltidsavløser på gård med melkeproduksjon.

 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Linjerydder

Sommerjobb i forbindelse med rydding av skog i linjetraseene

 

 

 

REFERANSELISTE PROSJEKTERING

 

Gjennom min tid hos Karl Kvalsund, NTE Elektro AS og NTE Entreprise AS har jeg ledet og vært delaktig i en lang rekke prosjekt og prosjekteringsoppdrag. Nedenfor er en oversikt over noen av mine ytelser.

PROSJEKT

 

Kabelfordelingsnett til hyttefelt i Skorgedalen

145kV kabelanlegg i Naustdal

Bistand knyttet opp mot mindre rådg./prosj.oppdrag

Involvert i en rekke Tele, Nett og AUS-prosjekt

Nytt slakteri for Nortura (Malvik Slakteribygg AS)

Moldegård Storsenter, Nytt kjøpesenter i Molde

Nytt foretnings- og utleiebygg

Parkeringshus på Gardermoen

Prosjektering av leilighet

Rehab. av Fylkesmannsboligen, museum/forsamlingslokale

Ny barneskole i Trondheim

Matbutikk

Prosjektering av veilys i tilknytning til barneskole.

Ny postterminal Steinkjer

Nye Follafoss Kraftstasjon

Nye kontor og verkstedslokaler for Maskon i Stjørdal

Namdalshagen, nytt kontorbygg i Namsos

Nytt klubbhus

Ombygging av Oasen svømmehall

Nytt hotell i Malm

Rehabilitering og tilbygg av internat for folkehøgskole

Nybygg/ombygging av slakteri for laks og ørret

Rehab., samt tilbygg av garderober, gymsal og kontor

Ombygging av eksisterende kontorlokaler

Utvidelse av foretningsbygg, leilighetskompleks

Rehab. av klasserom, linje for produktutvikling og design

Nytt foretningsbygg i Fosnavåg

Verdens første torskeyngelanlegg i Kollsnes Næringspark

Ombygging garderobeavdeling

Nytt kjøpesenter og kontorbygg i Ulsteinvik

Eldreboliger

Rehabilitering og ombygging av sykehjem.

Ny fiskeforedlingsfabrikk i Vardø

Nytt foretningsbygg i Batnfjordsøra

Nytt terminalanlegg bestående av fryseri, lager og kontor.

Ny barneskole

Ramshaugen omsorgsboliger med personalenhet

Kyrkjehaugen 5, Barnebolig med personalenhet

Nybygg for rutebilstasjon, banklokale og foretningsbygg.

Ny barneskole, Bergsøy Skole 1-4

Rehabilitering og tilbygg av Skorgen barneskole

Rehabilitering og utvidelse av Øverås barneskole

 

MINE YTELSER

 

Prosjektleder

Kontraktsbistand

Medprosjekterende

Kontraktsbistand

Kontraktsbistand

Prosjekteringsleder

Prosjekterende

Prosjektleder (delvis)

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende/Prosjektleder

Prosjektleder

Saksbehandler/Prosjekterende

Prosjektleder

Prosjekterende

Saksbehandler/Prosjekterende

Saksbehandler/Prosjekterende

Ass. Saksb./Medprosjekterende

Saksb./Medprosjekterende

Saksb./Medprosjekterende

Saksbehandler/Prosjekterende

Medprosjekterende

Medprosjekterende

Saksbehandler/Prosjekterende

Saksb./Medprosjekterende

Medprosjekterende

Medprosjekterende

Ass. saksbehandler

Medprosjekterende

Medprosjekterende

Medprosjekterende

Ass. Saksbehandler

Ass. Saksbehandler

Prosjektering (ikke realisert)

Medprosjekterende

Medprosjekterende

Medprosjekterende

 

 

TIDSROM

 

2013

2012-2013

2009-2013

2009-2013

2009-2010

2008-2009

2007

2007

2007

2007

2006-2007

2006

2006

2006

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2003

2003-2005

2003-2004

2002-

2002-

2001-

2001-

2000-

2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2000-2002

2001

2001

2000-2001

2000

1999-2000

1999

1999

1999

1999

1999

1998-1999

1998-1999

 

 

 

OMFANG

 

5 MNOK

8 MNOK

-

-

20.000m2

25.000m2

2.300m2

60.000m2

100m2

500m2

8.000m2

1000 m2

22 master

1000 m2

184 GWh

425 m2

3500 m2

200 m2

3000 m2

500 m2

425 m2

2.292 m2

12.000 m2

456 m2

2.962 m2

450 m2

1.200 m2

3.000 m2

340 m2

6.761 m2

800 m2

2.337 m2

7.000 m2

2.000 m2

4.500 m2

2.000 m2

750 m2

345 m2

4.355 m2

2.000 m2

560 m2

340 m2