Elkontroll og termografering

ELKONTROLL OG TERMOGRAFERING

 

En el-kontroll skal utføres av sertifiserte kontrollører. Dette betyr at kontrolløren tilfredsstiller kravet til kompetanse iht. sertifiseringsnormen utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité. Elpros AS har NEMKO-sertifisert personell innenfor områdene:

  • 405-1: Elektrotermografi (termografering)
  • 405-2: Brannforebyggende elkontroll bolig
  • 405-3: Kontroll av elektriske anlegg og utstyr næring

 

Vi kan også utføre elkontroll av større fjøs/driftsbygninger med husdyr, noe som skal utføres etter normene NEK 405-1 (Termografering) og NEK 405-3 (Næring).

 

I tillegg til å reduserer risikoen for brann eller driftsstans får du hos de fleste forsikringsselskap gode rabatter på hus-, hytte- og innboforsikringen i fem år av gangen dersom du gjennomfører en sertifisert elkontroll (forutsatt at og mangler i det elektriske anlegget blir utbedret). I tillegg til at det gir deg en trygghet som boligeier, vil ofte rabatten dekke de kostnadene du har med elkontrollen. Hos f.eks. Gjensidige opp til 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og denne inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).

 

Termografering er et krav i næringsbygg men ikke i bolig. Vi inkluderer likevel dette i vår kontroll (det utarbeides ikke egen rapport for selve termograferingen).

 

Våre priser:

  • El-kontroll bolig kr. 2.800 inkl. mva pr. boenhet (inkl. termografering uten egen rapport)
  • El-kontroll landbruk kr. 950 kroner inkl. mva pr time.
  • Kjøring utover 10km kommer i tillegg.
  • Termografering - pris etter avtale

 

Ta kontakt for nærmere informasjon

ELPROS AS - Org.nr. 916 753 616 - Hallemvegen 20, 7715 Steinkjer - 466 80 300 - Elektriker til avtalt tid og pris - Steinkjer, Verdal, Inderøy, Snåsa, Verran