Landbruk

ELPROS AS - Org.nr. 916 753 616 - Hallemvegen 20, 7715 Steinkjer - 466 80 300 - Elektriker til avtalt tid og pris - Steinkjer, Verdal, Inderøy, Snåsa, Verran

LANDBRUK OG DRIFTSBYGNINGER

 

Ved installasjon av elektriske anlegg i driftsbygninger er det grunnleggende å dele bygget i en «normal sone», der det kan brukes vanlig elektromateriell, og en «krevende sone» der det må brukes spesial-tilpasset materiell, avhengig av ytre påvirkning. Det må også skilles mellom maskiner og utstyr på den ene siden og installasjoner på den andre siden. Prosjektering, krav til tavler, jording og utjevning, utstyr, lys, varme og overspenningsvern er viktige momenter ved planlegging og bygging av denne type anlegg. Dette er noe vi i Elpros har god kompetanse. Vi utfører også nødvendig verifikasjon, merking, dokumentasjon og utarbeider vedlikeholds-manual på de anleggene vi bygger.

Brannvarsling landbruk og driftsbygninger - Elektriker Steinkjer-namdalseid-inderøy-snåsa-verdal

Brannvarsling i landbruket

 

Ved en brann er de første minuttene kritiske, og et brannalarmanlegg varsler deg tidlig nok til at du fremdeles har mulighet til å handle. Brannvarsling er en god investering i trygghet for deg og dine.

 

Vi benytter i hovedsak brannalarmanlegg fra Elotec. Aspirasjonsdetektorer er Elotecs hovedfelt og gjjennom mer enn 55 000 solgte enheter i landbruk og andre utfordrende miljøer har de opparbeidet seg et unikt erfaringsgrunnlag.

 

Elotec sin aspirasjonsdetektor ASPECT er den originale detektoren for landbruket, og den benyttes i blant annet fjøs, fjærfehus, staller og gartnerier.

 

Elpros er autorisert i prosjektering, montering, idriftssettelse og service på Elotec brannvarslingsanlegg.

Elkontroll landbruk og driftsbygninger - Elektriker Steinkjer-namdalseid-inderøy-snåsa-verdal

Elsjekk/Elkontroll

 

Vi utfører elsjekk/elkontroll i både bolig, næring og landbruk. Ønsker du å være trygg på at det elektriske anlegg er i orden i din bolig/driftsbygning, så kan det være greit at du lar en elektriker bruke noen timer på gjennomgang av sikringsskap, inntak, ledninger, koblinger og utstyr. I tillegg til åkontrollere brannsikkerhet, ser vi spesielt etter varmegang og farlige koblinger. De fleste forsikringsselskap er positive til en omfattende el-sjekk og mange av disse selskapene gir både gode rabatter og tilskudd (sjekk din forsikring).

 

Kontroll-punktene i sjekken bygger på statistikk over punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader. Sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag.

 

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi kontrollere at ditt elektriske er i orden, utbedre feil, øke kapasiteten på det elektriske anlegget, installere strømsparende styringssystemer og mye mer!

Nybygg fjøs, driftsbygning og landbruk - Elektriker Steinkjer-namdalseid-inderøy-snåsa-verdal

Nybygg og utvidelse

 

Har du planer om ombygging av fjøs eller etablering av ny driftsbygning. Vi i Elpros har god kjennskap til hvilke utfordrende miljø det kan være i slike bygninger og hvilke strenge krav det stilles til blant annet jordingsanlegget.

 

Vi prosjekterer prosjekterer og bygger elektriske anlegg med dokumentasjon i henhold til lover og forskrifter. Vi kan også sørge for videre internkontroll når bygget tas i bruk.

Melkerobot fjøs
Nytt fjøs elektriker